Kde cvičíme

Cvičíme v tělocvičně Základní školy Úvaly na adrese Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly.
 
 
Dostanete se k nám z náměstí Arnošta z Pardubic:
 
 
Mezi budovami ZŠ Úvaly kolem kostela Zvěstování Páně:
 
 
Dolů k malému parkovišti:
 
 
Poté brankou na hřiště ZŠ Úvaly:
 

Tam už je okny vidět do tělocvičny, kde cvičíme:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cesta_dojo_4.jpg.