Finanční podmínky

Platby za cvičení

 • Platby za cvičení jsou placeny na 5 měsíců (září – leden a únor – červen):
  • 2 500 Kč za dvě cvičení týdně,
  • 1 300 Kč za jedno cvičení týdně.
 • Platby jsou hrazeny proti vystavené faktuře.
 • V případě přihlášení v průběhu roku (nábor nových členů probíhá průběžně) je částka za menší počet měsíců do konce období adekvátně ponížena.
 • Platby v případě absence se nevrací, pouze v případě dlouhodobé neschopnosti (potvrzené lékařem) je možné finance převést do dalšího období nebo vrátit.
 • V případě cvičení rodinných příslušníků získává druhý a každý další slevu ve výši 500,- Kč na platbu 2 500,- Kč (z částky 1 300,- Kč sleva poskytována není).

Platby za zkoušky

 • dětské stupně (12. – 7. kyu):
  • bez poplatku
 • žákovské stupně (6. – 1. kyu):
  • 6. kyu = 100 Kč
  • 5. kyu = 200 Kč
  • 4. kyu = 400 Kč
  • 3. kyu = 500 Kč
  • 2. kyu = 700 Kč
  • 1. kyu = 1 000 Kč
 • mistrovské stupně (1. dan dále):
  • 1. dan = 3 500 Kč
  • 2. dan = 3 500 Kč
  • 3. dan = 4 000 Kč
  • 4. dan = 4 000 Kč

Platby organizaci (ČAA) za členství od kalendářního roku 2018

 • 300 Kč pro členy do 15 let včetně
 • 400 Kč pro členy do 18 let včetně
 • 700 Kč pro členy starší 18 let
 • pro zahájení členství na začátku školního roku (tj. v září) je poplatek poloviční.